Leernotitie Nelson Mandelabrug

Leernotitie over de departementale opschaling rondom de sluiting van de Nelson Mandelabrug door de gemeente Zoetermeer, vanwege geconstateerde problemen met de constructieve veiligheid van de brug. Specifiek wordt gekeken naar lessen op het terrein van informatie-uitwisseling, crisiscommunicatie en de samenwerking met ketenpartners.

Auteur
Overdijk, W.I.E. ; Veen, P.L. de ; Boin, R.A.
Uitgever
Crisisplan BV
Annotatie
In opdracht van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW)