Brochure Samen werken aan bereikbaarheid: Renovatie Heinenoordtunnel A29: Uitvoering 2023-2024

Elke dag rijden er zo’n 110.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel in de A29. Ze gaan van en naar Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad, West-Brabant én van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarmee is de tunnel een essentiele schakel in het wegennet. Maar de Heinenoordtunnel is ook verouderd en is dringend toe aan een grondige renovatie. Deze renovatie vindt plaats in 2023 en 2024. Daarvoor is de tunnel regelmatig afgesloten en is hinder voor het verkeer onvermijdelijk. Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen om de hinder te kunnen beperken en stimuleert niet en anders reizen. Hinder beperken kan Rijkswaterstaat niet alleen, daarvoor is ook de hulp van de weggebruiker nodig. Weggebruikers kunnen helpen door zoveel mogelijk thuis te werken of anders te reizen als dat kan.

In deze brochure staan de maatregelen die Rijkswaterstaat treft, de alternatieven voor de auto en wat weggebruikers zelf kunnen doen om de hinder te beperken.

Auteur
Kroon, J. ; Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)
Uitgever
RWS, WNZ
Annotatie
Brochure: GPO0621ZB139