Brochure Nieuwe Sluis Terneuzen: Hard op weg naar de eindstreep september 2023

Actuele stand van zaken en voortgang bouw: De sluis lijkt een eind gereed. We zitten volop in de afrondende fase. Testen van de sluisonderdelen is daar een groot onderdeel van. Ook het baggeren van de landtongen gaat beginnen. De sloop van de Middensluis wordt vervolgd, de gebouwen worden afgerond. We zijn hard op weg naar de eindstreep.

Auteur
[D. van 't Westende; A. Lockefeer] ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, Nieuwe Sluis Terneuzen]; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)]
Uitgever
Terneuzen : [IenW]
Annotatie
8 p. 
ill. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Vlaams departement Openbare Werken en Mobiliteit, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, uitgevoerd door aannemerscombinatie Sassevaart.
Medegefinancierd door de Europese Unie (EU)