Betrekkingslijnen Maas versie 2023_2024

Als mede-beheerder van de Maas heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de taak om inzicht te geven in het waterstands- en afvoerverloop op de rivier. Door gebruik te maken van betrekkingslijnen wordt dit inzicht snel verkregen. Een betrekkingslijn is een “grafische voorstelling die aangeeft welke peilen aan de verschillende peilschalen bij (quasi-) stationaire afvoertoestand met elkaar overeenkomen.” De betrekkingslijnen voor de Maas geven de relatie weer tussen meetstation Sint Pieter en de waterstanden op de Maas. Met behulp van betrekkingslijnen kan voor een gemiddelde afvoergolf een verwachte waarde benedenstroom bepaald worden op de Maas . Dit betreft de gemiddelde verwachtingswaarde van de waterstand. De laatste betrekkingslijnen zijn opgesteld in 2023 voor zowel Nederland (in m + NAP) als België (in m + TAW).
Deze betrekkingslijnen zijn opgesteld met het 6de generatie model : dflowfm2d-maas-j23_6-v1a. Bij Rijkswaterstaat noemen we dit model D-Hydro. De vorige betrekkingslijnen werden met de 5e generatie opgesteld, dat model noemen we WAQUA.

Deze getallen geven inzicht. Bij hoogwater is het essentieel de formele berichtgeving van het WMCN te volgen, een golfvorm is altijd uniek.

Uitgever
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland District Zuid-Oost (RWS, ZN DZO)