Tussentijdse evaluatie samenwerking regio en Rijk PAGW : lessen uit de 1e en 2e tranche voor het vervolg

De Programmatische Aanpak Grote Wateren is een langjarig programma waarbij Rijk en regio samen de ecologische waterkwaliteit en natuur in de grote wateren willen verbeteren. Er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Middels deze evaluatie zijn kritische succes- en faalfactoren voor de samenwerking bepaald en zijn aanbevelingen voor het vervolg opgesteld.

Uitgever
Wing
Annotatie
Met bijlage: Resultaten enquête samenwerking PAGW : Visuele weergave resultaten. 4 oktober 2021