Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : Projectplan voor de “Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas”

Bekendmaking definitief Projectplan Waterwet Grensmaas is gepubliceerd in Stcrt. 2022, 772.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Uitgever
[Den Haag] : [IenW]
Annotatie
98 p. 
bijl., ill.
Met lit. opg. 
RWS-2022/469
Bijlage: Nota van antwoord. november 2021, 20 p., ill.