Onderzoek aandeel sigarettenfilters in openbare afvalbakken

Rijkswaterstaat heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar het aandeel van sigarettenfilters in openbare afvalbakken.

In de periode september tot en met november 2022 is in vier gemeenten onderzoek gedaan naar de mate waarin sigarettenfilters aanwezig zijn in openbare afvalbakken. Het betreft vier gemeenten die ook deelnemen in het kostenonderzoek. In totaal zijn 600 (150 per gemeente) afvalbakken onderzocht.

Bij drie van de vier gemeenten zijn in circa de helft van de onderzochte zakken geen sigarettenfilters aangetroffen. In vierde gemeente ligt dit percentage op 69%. Indien er wel sigarettenfilters zijn aangetroffen, dan is dit vooral een aantal van maximaal 3 stuks.

Het aandeel sigarettenfilters op het totaal gewicht van de inhoud van de afvalbakken betreft 0,09%.

Uitgever
De AfvalSpiegel
Annotatie
Dossiernummer: 22AA573