Kostenonderzoek zwerfafval

Rijkswaterstaat heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland. Adviesbureau Tauw heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De totale kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland bedragen € 304 miljoen. Van dit bedrag komt 92 % voor rekening van gemeenten. De kosten voor afvalbakken is in het onderzoek meegenomen, maar vallen niet onder zwerfafvalkosten. De kosten voor het neerzetten, onderhoud en ledigen van afvalbakken bedraagt € 68 miljoen van de € 304 miljoen.

Voor dit onderzoek zijn middels een willekeurige steekproef gebiedsbeheerders geselecteerd die zijn bevraagd op de zwerfafvalkosten. Het gaat hierbij om gemeenten (verdeeld in vier clusters naar inwoneraantal), waterschappen en provincies, en de uitvoeringsdienst van Rijkswaterstaat, ProRail en Staatsbosbeheer. In totaal zijn 95 gebiedsbeheerders bevraagd wat heeft geleid tot 83 individuele datasets van gebiedsbeheerders.

Voor gemeenten betreft het een steekproef van 19% van de populatie. Door een effectieve verdeling van de steekproef over de clusters 60 % van alle zwerfafvalkosten van de Nederlandse gemeenten direct in kaart zijn gebracht.

Auteur
Kamphorst, K., Wentzel, A,, Zelfde, J. van 't, Argaman, A., Ooms, J., Welsem, P. van
Uitgever
Tauw
Annotatie
Kenmerk: R001-1285523KHK-V02-los-NL
Projectnummer: 1285523
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)