Infographic Maas

Rijkswaterstaat is beheerder van de Maas. We spelen een belangrijke rol op het gebied van scheepvaart, hoogwater, ecologie en waterkwaliteit. In deze infographic komt elk van deze 4 onderwerpen aan bod, inclusief relevante locaties op en langs de Maas. Denk bijvoorbeeld aan sluizen, vistrappen en nevengeulen.

Uitgever
Sabel Communicatie
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)