Digital intention sharing : simulation study on the benefits of intention sharing

Binnenschepen worden in hoog tempo uitgerust met trackpiloten. Een trackpilot (ook wel TrackControleAssistent genoemd) kan voor een binnenvaartschipper een vaarroute bepalen naar de bestemming. Bovendien kan het systeem het schip in belangrijke mate zelfstandig naar de bestemming laten varen, uiteraard onder toezicht van de schipper. Het aantal gebruikte trackpiloten in de binnenvaart groeit snel: naar schatting zullen er ultimo 2022 600 trackpilots zijn geïnstalleerd.

Als op de trackpilot wordt gevaren, zijn de verwachte posities van het schip in de komende minuten bekend. Die informatie zou kunnen worden gebruikt om de schepen in de omgeving te informeren door het delen en vervolgens zichtbaar maken van die informatie.

Of deze aanpak bij kan dragen aan de veiligheid en een efficiënte verkeersafwikkeling was onderwerp van een simulatorstudie van MARIN, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. In het experiment participeerden drie leveranciers van trackpilots: het Duitse Argonics, Shipping Technology uit Nederland en Tresco uit België. De gedeelde intenties werden getoond aan de schippers via een Inland ECDIS-systeem of een alternatief weergavesysteem op de brug van de simulator.

Het onderzoeksrapport van MARIN beschrijft de gevolgde onderzoeksmethode en geeft de resultaten van het onderzoek.

Auteur
Guiking, C.; MARIN
Uitgever
MARIN
Annotatie
Report No. 33281-1-MO-rev.2 
Commisioned by Rijkswaterstaat Water, Verkeer en leefomgeving (RWS, WVL), P. Potgraven