Differentiële effectiviteit maatregelen alcohol en verkeer

Maatregelen alcohol en verkeer niet voor alle overtreders even effectief.
Uit dit onderzoek van het WODC blijkt dat de maatregelen die het CBR kan opleggen aan rijders onder invloed van alcohol voor sommige groepen deelnemers goed en voor andere juist minder goed werken.

Auteur
Blom, M., Boschman, S.E., Weijters, G. ; Wetenschappelijk Onderrzoek- Documentatiecentrum (WODC)
Uitgever
WODC
Annotatie
Cahier 2022-7
In samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL)
Gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)