Brochure Nieuwe Sluis Terneuzen juni 2022 : Nieuwe Sluis volop in beweging

Actuele stand van zaken en voortgang bouw: De bouw van de Nieuwe Sluis gaat er de komende periode flink anders uitzien. De betonwerken zijn bijna afgerond en daarmee komt het project in een nieuwe fase. Momenteel worden de torenkranen afgebroken en de komende periode starten de werkzaamheden voor de bewegingswerken op locatie.

Auteur
[D. van 't Westende, G. Wijffels] ; [Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)]
Uitgever
Zandbeek
Annotatie
In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde commissie 
Uitgevoerd door Sassevaart
Medegefinancierd door de Europese Unie