31154632-ALRR-BH2038-Legger_nota_van_antwoord_22032022_v1.0