Voorwaarden aanbrengen geluidisolatie

Het besluit tot het aanbrengen van geluidsisolatie van een woning geldt onder de voorwaarden zoals opgesomd in dit document. Eerste voorwaarde is, dat op de uitvoering van de gevelisolatie het Uitvoeringskader Gevelisolatie 2020 (UGI'20) van toepassing is.

Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)