Raming congestie rijkswegennet voor 2026

RWS heeft in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een raming gemaakt voor vertragingen op het rijkswegennet door files voor het prognose jaar 2026. Deze notitie beschrijft de aanpak en resultaten van deze analyse.

Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)