Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : projectplan voor de “Gewijzigde vastlegging waterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren"

Bekendmaking definitief Projectplan Waterwet Heesselt is gepubliceerd in Stcrt. 2022, 769.

Auteur
J.C. van Hees ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Uitgever
[Den Haag] : V&W
Annotatie
10 p.
bijl., ill. 
Met lit. opg. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Documentnr.: RWSZ2021-00008194