Morfologische effecten van rivieringrepen : Een wavelet-analyse

De rivierbodem verandert continu op verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Zo verandert de bodem lokaal en zeer snel door passerende rivierduinen. Tegelijk zakt de bodem over grote trajecten als gevolg van maatregelen tientallen jaren geleden. Om de ontwikkeling van de rivier en het effect van rivieringrepen goed te kunnen voorspellen is het van belang om de verschillende ruimtelijke en tijdschalen van elkaar te kunnen scheiden. De folder is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Tevens zijn er 3 toelichtende presentaties beschikbaar.

Auteur
A. Paarlberg, F. Huthoff, H. Barneveld ; HKV Lijn in Water, P. van Denderen, D. Augustijn ; Universiteit Twente, R. Koster ; TKI Deltatechnologie, R.M.J. Schielen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, WVL)
Uitgever
[Enschede] : Universiteit Twente (etc.)