Monitoring Convenant Bodem en Ondergrond : voortgang bodemverontreinigingsopgave 2020

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt met de intentie om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. Waar dat om financiële redenen niet lukt moeten de onaanvaardbare risico’s in beeld zijn en de uitvoering van de aanpak daarvan zijn gepland. In dit jaarlijkse verslag wordt de voortgang van die afspraken gevolgd. Het betreft het laatste jaarverslag in een reeks van 5 die de gehele convenantperiode bestrijken.

Auteur
Rijksoverheid (etc.)
Uitgever
[S.l.] : Rijksoverheid (etc.)
Annotatie
25 p. 
ill. 
Verschenen naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond
Bij dit programma waren de volgende partijen betrokken: Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UVW), Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW) en MKB-Nederland