Memo Historische suppletievolumes voor handhaven kustlijn Delta, Holland en Waddengebied : suppletievolumes over de periode 2012 – 2023 voor het handhaven van de Nederlandse kustlijn, uitgesplitst in de deelgebieden Deltakust, Hollandse Kust en Waddenkust

In dit memo worden de uitgevoerde en de nog geplande suppletievolumes beschouwd, waarmee tussen 2012 en 2023 de Nederlandse kust is/wordt onderhouden.

Auteur
Q. Lodder, H. de Looff, L. Brakenhoff; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Lelystad] : RWS, WVL
Annotatie
12 p.
bijl., ill.