Eindevaluatie Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020

Dit rapport is verschenen naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. Bij dit rapport waren de volgende organisaties betrokken: Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UVW), Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW) en MKB-Nederland.

Auteur
UP Convenant Bodem en ondergrond
Uitgever
Rijksoverheid (etc.)