coins-2-0-otl-2-4-technische-voorbeeld-container-v1-0