Stresstest droogte Maas - Blootstelling en kwetsbaarheid bij de sluiscomplexen (KBN) [Memo]

In dit memo wordt eerst een beknopte beschouwing gegeven van verschillende aspecten waaraan de sluiscomplexen in de Maas worden blootgesteld en de veranderingen hiervan in de toekomst. Vervolgens wordt via een quick scan beschouwd welke sluizen in de Maas het meest kwetsbaar bij droogte (door watertekort).

Auteur
Mark, R. van der, Jong, J., Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
32 p.
ill.
Kenmerk: 11205274-004-BGS-0020