Reflectie op Ameland modellering 2017-2019

Dit memo geeft een overzicht van en reflectie op de modellering van het zeegat van Ameland in de periode 2017-2019 binnen de projecten Kustgenese 2.0 en KPP B&O Kust. Deze reflectie heeft als doel te komen tot aanbevelingen voor vervolgmodellering binnen B&O Kust 2020.

Auteur
[S.l.] :Deltares
Annotatie
Memo aan Stefan Pluis/Harry de Looff (RWS, WVL)
6 p.
ill.
Kenmerk: 11203683-001-ZKS-0005