rwsz2019-00002505-kennisgeving-besluit-aangepast-corona