Project overgangen 2016-2020 : Verslag van het veldbezoek in 2020

In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Om na te kunnen gaan welke type overgang in combinatie met de aanliggende dijkvegetatie het meest erosiebestendige resultaat oplevert dient de overgang inclusief de dijkvegetatie onderzocht te worden. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een monitoring waarbij meerdere jaren achtereen hetzelfde onderzoek wordt uitgevoerd om niet alleen de situatie in 2018 te beschrijven maar ook de ontwikkeling in de komende jaren. Om de ontwikkeling van de grasbekleding door het seizoen heen en bij de verschillende typen overgangen te kunnen volgen en beschrijven zijn in 2018 3 veldbezoeken en is in 2019 en 2020 1 veldbezoek afgelegd. Dit rapport geeft de bevindingen van 2020.

Auteur
EURECO ecologisch onderzoek & advies
Uitgever
Nijmegen, EURECO
Annotatie
21 p.
Ill.
Met samenvatting
Met bijlagen
In opdracht van Deltares. Projectleider: Paul van Steeg (Deltares) 
Veldbezoek is een integraal onderdeel van een RWS project, dat via Deltares is uitbesteed aan de derde partij. De genoemde Deltares contactpersoon is projectleider van het project “Overgangen in dijkbekledingen”, dat vanuit RWS via KPP VOW wordt gefinancierd.