MEMO Ecologische effecten van zandsuppleties : workshop effecten van suppleties op de ecologie

Dit memo beschrijft de effecten van suppleties op de natuurwaarden van de vooroever, strand en duinen. Het is een verslag van een workshop waarin ecologische experts bevindingen bespreken omtrent de effecten van verschillende suppletiestrategieën op ecologie. Ook komen onzekerheden en aanbevelingen over suppletiestrategieën aan bod.

Auteur
C. Schipper ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Utrecht] : RWS
Annotatie
14 p. 
tab. 
Met lit. opg. 
Versie 2