Lijst gevalideerde membranen RWS voor betonnen kunstwerken (versie 11-11-2020) behorend bij RTD 1009:2016

In de RTD 1009:2016 is in hoofdstuk B4.3.6 aangegeven dat RWS enkele gespoten bitumineuze membranen voor betonnen brugdekken geaccepteerd heeft voor toepassing in de standaardoplossingen. Daarbij is aangegeven dat de informatie welke producten dit betreft te verkrijgen is via het Steunpunt Wegen en Geotechniek. Middels de beschikbaarheid van onderstaande lijst geeft RWS invulling hieraan. Deze lijst zal periodiek worden gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteur
I. van Vilsteren, J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
Utrecht, RWS GPO
Annotatie
Deze lijst is louter toepasbaar bij RTD 1009:2016 in contracten die vóór 10 november 2020 zijn aanbesteed. In de RTD 1009:2020 is deze aanpak vervallen; enkel via de in de RTD opgenomen functionele test kan worden aangetoond dat het product voldoet.