Leeswijzer areaalinformatielijst RWS : samenvoeging areaalijst en GOOW matrix

Na de aanleg of reconstructie van een weg zijn er zogenaamde areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg van een ( vaar)weg, de bijbehorende areaalgegevens te leveren.

Auteur
M. Slegers ; [Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)]
Uitgever
(S.l.) : RWS
Annotatie
1 p.