KBN - Stresstest droogte Maas - Bedreiging: Klimaatverandering [Memo]

In het project Klimaat Bestendige Netwerken (KBN) worden berekeningen uitgevoerd met het huidige en toekomstige klimaat. In het project wordt gebruik gemaakt van de definitie 'karakteristieke jaren'. Karakteristieke jaren (mediaan, droog, extreem droog) worden voor ieder klimaatscenario opgebouwd uit dezelfde afvoerniveaus, waarbij het aantal dagen dat ieder niveau voorkomt varieert. Dit memo bevat een beschrijving van karakteristieke droge jaren van de Maas voor de stresstest Droogte.

Auteur
Jong, J. de, Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
14 p.
ill.
Kenmerk: 11205274-004-BGS-003