Kans op lage waterstanden bij Eefde

De memo beschrijft de kans op lage waterstand bij Eefde voor de komende 25 jaar, rekening houdend met bodemerosie en klimaatverandering.

Auteur
D.R. van Putten ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Uitgever
Arnhem : RWS, ON
Annotatie
9 p.
Memo