Congestieraming rijkswegen voor de middellange termijn 2025 in 2 Corona varianten

Progonose voor de ontwikkeling van de verkeersprestatie en de congestie op het Rijkswegennet voor de middellange termijn, zichtjaar 2025. Uitgangspunt bij deze prognoses zijn 2 economische scenario's van het CPB gepubliceerd in september 2020 Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van de corona crisis op mobiliteitsgedrag en op economische groei. Het zichtjaar hierbij is 2025. Er is sprake van lichte groei ten opzichte van de verkeersvolumes van 2019. Er is sprake van toename van congestie, die ontwikkeling varieert per landsdeel. Deze ruimtelijke verschillen worden bepaald door verschillen in verkeersgroei en door lokale openstellingen van nieuwe infrastructuur in de periode tot 2025..

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
Rijswijk : RWS, WVL
Annotatie
12 p. 
bijl., ill.