Brochure Nieuwe Sluis Terneuzen november 2020 : het werk aan de Nieuwe Sluis is niet te missen!

In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het sluizencomplex vormt de toegang voor de havens van Terneuzen, Gent en Parijs. De sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming voor zowel binnenvaart als zeevaart.

Auteur
Zandbeek, [Sassevaart]
Uitgever
[S.l.] : [Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie]
Annotatie
9 p. 
ill. 
De Nieuwe Sluis Terneuzen is gebouwd, in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie. In deze commissie zaten het districtshoofd Zuid van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD), een adviseur van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Vlaanderen, een adviseur van de gemeente Terneuzen en een onafhankelijke landschaps-architect. Medegefinancierd door de Europese Unie.