Voorbeeld COINS 2.0 container met uitgebreide inhoudsvoorbeelden : op basis van de OTL versie 2.3: voorbeeld van een COINS 2.0 container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.3. In dit ZIP-bestand zit een CCR-bestan

Auteur
L. Wijnholts ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
[S.l.] : RWS, GPO