Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023. Het programma laat zien welke concrete acties binnen de vijf prioritaire ketens (biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen) worden uitgevoerd. Daarnaast concretiseert het kabinet de dwarsdoorsnijdende thema’s, instrumenten waarmee de transitie versneld en opgeschaald wordt.

Uitgever
Den Haag : MinIenW (etc.)
Annotatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW) ; mede namens Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) ; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) ; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (MinLNV) ; Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (MinBHO).
83 p.
ill.