Technisch advies Niet-morfologische Aspecten Zeewaartse Grens Kustfundament

Dit memo is het verslag van de workshop waarin de volgende beleidsvraag van het onderzoek lange termijn kustontwikkeling centraal stond: "Wat zijn de niet-morfologische gevolgen van een andere zeewaartse begrenzing van het kustfundament?""

Auteur
B. van der Valk, C. van Oeveren ; Deltares
Uitgever
Delft : Deltares
Annotatie
4 p.
Met lit. opg. 
Aan de betreffende workshop hebben medewerkers deelgenomen van o.m. Deltares, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD) en Arcadis. 
Kenmerk 1220339-000-ZKS-0063