Kennisgeving ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet en beslissing m.e.r-beoordelingsnotitie project verruiming Twentekanalen Zijtak - Almelo fase 2, Rijkswaterstaat

Auteur
J.C. van Hees ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Uitgever
[Arnhem] : RWS, ON
Annotatie
1 p.
Bekendmaking