KBN: Bedreiging klimaatverandering - Beschrijving karakteristieke droge jaren met stationaire afvoerniveaus [Memo]

In het project Klimaat Bestendige Netwerken (KBN) worden berekeningen uitgevoerd met het huidige en toekomstige klimaat. In het project wordt gebruik gemaakt van de definitie 'karakteristieke jaren'. Karakteristieke jaren (mediaan, droog, extreem droog) worden voor ieder klimaatscenario opgebouwd uit dezelfde afvoerniveaus, waarbij het aantal dagen dat ieder niveau voorkomt varieert. Dit memo beschrijft de totstandkoming van de afvoerniveaus en de karakteristieke jaren voor Lobith (Rijn).

Auteur
Jong, J. de, Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
15 p.
ill.
Kenmerk: 11203738-005-BGS-0002