Google Earth bestanden (2019 06) : ligging wegvakken transport gevaarlijke stoffen

Hulpmiddel bij Basisnet en overige wegen in Google Earth met ligging wegvak(nummers).Google Earth files met de ligging van de wegvakken waarop tellingen van het transport van gevaarlijke stoffen hebben plaatsgevonden.

Auteur
[M.M. Kruiskamp] ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL