Garantie - Procesbeschrijving gegevensbewerking Garanties t.b.v. EOD

Rijkswaterstaat vraagt garanties uit in zijn modelcontracten. Garanties werden voorheen opgenomen in onder anderen de Garantiebank, excel en/of word documenten.De Opdrachtnemer/garantgever had voorheen de verplichting om, kort gezegd, de “verhardingsgaranties" uit te werken en op te nemen in de applicatie/database “Garantiebank” en alle overige garanties in de Excel ( ODF) lijst "Standaardonderdelen Garanties”.
Vanaf september 2019 zal door de beëindiging van de applicatie “Garantiebank” het niet meer mogelijk zijn “verhardingsgaranties" hierin op te nemen. Vanaf heden moeten alle garanties, dus zowel “verhardingsgaranties" als de overige garanties, worden opgenomen in een nieuwe Excel/ODF lijst.

Auteur
R.R de Groot ; [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO)]
Uitgever
RWS, PPO
Annotatie
div. bestanden