Chroom-6 database : oproep aan arbeidshygiënisten om chroom-6 meetgegevens aan te leveren

Verificatie beheersmaatregelen verwijderen van chroom-6 houdende verf. Ten behoeve van onderbouwing van het beheersregime chroom-6 versie 1.0 worden meetgegevens verzameld. Op basis van de meetgegevens wordt versie 2.0 opgesteld.

Auteur
J, Willems, P. van Balen, R. Houba ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
Uitgever
Utrecht : RWS, CD
Annotatie
drie bestanden:
- een verzamel Excel-sheet
- een handleiding meten chroom-6
- een brief met de vraag aan de arbeidshygiënisten van Nederland mee te doen