Areaalgegevens

Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.

Auteur
W. Pronk ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
[S.l.] : RWS, CIV
Annotatie
informatie over areaalgegevens vindt u ook op de data-eisen site (Zie URL)