Verzoek om schadevergoeding : Zandmaas/Maasroute project

De uitvoering van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute kan schade veroorzaken aan bijv. gebouwen. Middels dit formulier kunt u uw geleden schade melden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de geleden schade.

Auteur
G. Claassens ; Rijkswaterstaat, programma Maaswerken (RWS)
Uitgever
[Utrecht] : RWS
Annotatie
8 p.