Presentatie FAP-test workshop BASt

In juni 2013 verscheen het rapport “Het valideren van de Friction After Polishing test conform pr EN 12697-49:2011. Mede door dit onderzoek verscheen in 2014 NEN-EN-12697:2014, Bepaling van wrijving na polijsten. Inmiddels is deze norm aan een herziening toe en is er prEN 12697-49 Draft 2018-10-15 verschenen. Naar aanleiding van deze geplande herziening is door de Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) te Bergisch Gladbach nabij Keulen een tweedaagse workshop over de FAP-test gehouden.
Rijkswaterstaat heeft met een presentatie deelgenomen aan deze workshop. In deze presentatie is de laatste stand van zaken vermeld voor wat betreft het door Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek aan de FAP-test

Auteur
P.M. Kuijper, I. van Vilsteren ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
Utrecht : RWS, GPO
Annotatie
Met notitie TNO: Relatie aantal overgangen bij FAP test en voertuigpassages
Met Advance notice bast: Friction after Polishing Workshop 20th to 21st November 2018
Met notitie TNO: Round Robin Test FAP 2013
Met Notitie TNO: Ringonderzoek FAP 2013
Met Notitie TNO: Relatie lab/praktijk bij FAP testen