Jaarintensiteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen op de weg

Overzicht van de in juni 2018 meest recente (getelde) jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op de weg t.b.v. de externe veiligheid

Auteur
M.M. Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Delft] : RWS, WVL