Google Earth bestanden (2018 06)

Google Earth bestanden met de ligging van de wegvakken en de locaties van de tellingen van het basisnet (externe veiligheid transport van gevaarlijke stoffen). Er is een GeoWeb tool in ontwikkeling om dit te gaan vervangen (maar nog niet gereed)

Auteur
M.M. Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
Delft : RWS, WVL