Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/183049, houdende vaststelling van regels voor experimenten in het kader van vergaand geautomatiseerd varen op rijksvaarwegen (Beleidsregel experimenten

Auteur
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Uitgever
Den Haag : IenW
Annotatie
Beleidsregel Experimenten vergaand geautomatiseerd varen : Smart Shipping experimenten voor vergaand geautomatiseerd varen
In samenwerking met M. Kalis, B. van Gent, E. Harteveld, I. Wilemsen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Directoraat-Generaal Bereikbaarheid (DGB), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (RWS, VWM), Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)