Update inventarisatie methodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg

In het rapport van de inventarisatie methodiek is opgenomen hoe registraties (tellingen) van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg uitgevoerd moeten worden. Het rapport heeft 4 bijlagen: de lijst met de stofcategorie indeling (om de UN nummer - GEVI code registraties in te delen) en 3 files met voorbeelden hoe de correcties in de praktijk uitgevoerd moeten worden

Auteur
M.Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Rijswijk] : RWS, WVL
Annotatie
74 p.
Rapport en 4 bijlagen
versie 1-2
Definitief