Lijst wegvakken data tellingen & basisnet (2017 09)

In deze file is een overzicht van de meest recente jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ingedeeld in stofcategorieën) per wegvak van de periode 2005-2016 opgenomen. Voor de wegvakken die tot het basisnet behoren zijn ook de basisnet data en vervoershoeveelheden vermeld.

Auteur
M. Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Rijswijk] : RWS, WVL
Annotatie
1 p.