2017 09 Data NL tellingen per wegvak

Individuele resultaten van de meest recente tellingen (2005-2016) van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg ten behoeve van nadere analyse

Auteur
M. Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Annotatie
NL-ZUID = provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
NL-MIDDEN = provincies Zuid-Holland en Utrecht
NL-NOORD = overige provincies