Handreiking analyse en beoordeling in monitoringsprojecten


Geeft een handreiking voor de opzet en uitvoering van de stappen Analyse en Beoordeling in grote monitoringsprojecten van het aquatische milieu. De handreiking is bedoeld voor algemene en technische projectleiders, en specialisten, binnen en buiten Rijkswaterstaat en vormt een onderdeel van de Werkwijzer Mariene Monitoring. Het kan voor algemene projectleiders enige inspanning kosten om deze handreiking door te lezen. Dit wordt niettemin van harte aanbevolen, gezien het te verwachten rendement hiervan.

Bevat een stappenplan voor het ontwerp en de uitvoering van de Analyse en Beoordeling op basis van (a) de projectvragen en –deelvragen, (b) via de keuze van indicatoren en te meten parameters, (c) tot en met de keuze van aggregatie-, analyse- en integratie-methoden. Dit stappenplan is voor praktisch gebruik beschikbaar als een tabel in de vorm van een Excel werkblad.

Auteur
W. van Loon, I. van Splunder, A. Boon, M. van der Meulen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Deltares
Uitgever
Lelystad : RWS, WVL
Annotatie
30 p.
Met lit.opg.
Met losse bijlage B
Definitief
Versie V2.0